Tofu

  • Tofu bio natursoy 250g Natursoy 2,93 €
  • Hamburguesa tofu y champiñón Natursoy 3,65 €

Seitan

  • Seitán bio natursoy 250g 4,73 €

Elaborados Vegetales

  • Hamburguesa con espelta y verduras natursoy 200g Natursoy 3,22 €
  • Hamburguesa con trigo sarraceno búrgul natursoy 200g Natursoy 3,22 €
  • Hamburguesa con avena, queso miel natursoy 200g Natursoy 3,32 €
  • Frankfurt de tofu natursoy 200g Natursoy 4,24 €
  • Albondigas vegetales Natursoy 4,35 €
  • Tahina de sésamo bio vegetalia 210g Vegetalia 4,89 €