Tofu

  • Toki vegeburguer tofu / espinacas eco 2 uni Toki 3,71 €
  • Tofu fresco eco 300g Toki 2,90 €
  • Toki tofu ahumado eco 250g Toki 3,83 €
  • Salchichas de frankfurt tofu bio largo 280g Natursoy 5,58 €