Seitan

  • Oferta
    Vegeburguer seitán / zanahoria eco 2 uni Toki 3,71 € 2,97 €
  • 2ª unidad al 50%
    Toki seitán bio fresco eco 250g Toki 4,43 €
  • Vegeburguer seitán / queso eco 2 uni Toki 3,71 €
  • Libritos de seitán con queso eco 180g Toki 4,87 €