Seitan

  • Vegeburguer seitán / zanahoria eco 2 uni Toki 3,71 €
  • Vegeburguer seitán / queso eco 2 uni Toki 3,71 €
  • Libritos de seitán con queso eco 180g Toki 4,87 €
  • Toki seitán bio fresco eco 250g Toki 4,48 €